Dualism eller Holistik?

Vad är Holistik?

Ordet holistik står för helhet, inom hälsa menas kopplingen tanke-kropp.

Det finns många behandlingsmetoder som ser till helheten tanke-kropp, framförallt inom Kinesisk traditionell medicin. Denna koppling innebär att fysiska signaler kan vara resultatet av hur vi tänker och tvärtom.

Jag arbetar med en kombination av måldefinition och trans-inlärning av nya tankemönster som är otroligt effektivt inom det som rör känslor, beteenden och vanor. Framför allt är resultaten omedelbara och subjektivt mätbara.

Exempel på andra helhetstänkanden
 • Kinesologi
  En muskelresponsmätningsmetod med förvånansvärd effekt bland annat på allergier

 • Yoga
  En kombinationsgymnastik för kropp och tanke som ofta löser upp spänningar och skapar inre balans

 • Akupunktur
  Immunförsvaret stimuleras med små nålar, erkänt för smärtlindring, och mycket annat

 • EFT
  En behandlingsform som kombinerar akupressurtapping med en målbild, och som med fördel kan  minska panik, ångest och Post Traumatiskt Stress Syndrom (PTSD) på mindre än tre minuter


Vad är Dualism?

Dualism är motsatsen till holistik inom medicin.

Teorin grundades av filosofen Rene Descartes och läran spreds under senare delen av 1600-talet, främst i västra Europa. Den utgår ifrån en fullkomlig åtskillnad mellan själ och kropp. Att behandla kropp skiljt från tanke går utmärkt exempelvis vid benbrott, blödning och andra fysiska operationer.

Med denna utgångspunkt är det även vanligt att skriva ut kemikalier som förändrar hjärnans funktionalitet vid depressioner eller ångest, samt att gå i analys om sin barndom i månader ifall man upplever problem eller smärtor som inte har en påvisbar orsak som kan behandlas med medicin..

Låter detta befängt?

Det finns många som tycker det, däribland vi som arbetar med lösningar som tar hänsyn till helheten av en människa och balansen mellan tanke och kropp - och hur en obalans ofta speglas på båda sidor.

Det krävs inte så mycket sunt förnuft för att lista ut att en långsiktig viktförändring inte bara handlar om att sy ihop magsäcken eller ändra diet. Framförallt handlar det om att rätt motivation kombineras med motion och en sund inställning till mat och din person. På samma sätt kan ingen ångestdämpande medicin i världen ta bort orsakerna till överdrivet missbruk av mat, sex eller alkohol. Oftast är ett destruktivt beteende ett försök att må bättre från någon bakomliggande orsak som måste angripas både fysiskt och spirituellt - vilket också är grunden i alla tolvstegsprogram.

Viktigast av allt är. Din. Motivation.