Mindre Svartsjuka...

posted Feb 28, 2011, 5:24 PM by Ulf Sandström   [ updated Mar 14, 2011, 2:04 AM ]
Case: Vill hitta mer tillit till sin partner i olika specifika situationer, gärna helt fritt från svartsjuka

Insats: Intervju för att definiera påverkande faktorer, "Timeline pacing" över bro till tidigare upplevelser... ankring av bra självkänsla... lånade resurser från förebilder och "växthuseffekten" vid dessa situationer....

Upplevt resultat:
 
Tack, jag går fortfarande omkring i ett slags förundrat lyckorus, underbart! Och det bästa av allt, en hel vecka utan en enda svartsjukescen, underbart!!!!