Hitta Känslofokus...

posted Dec 21, 2010, 2:37 PM by Ulf Sandström   [ updated Mar 14, 2011, 2:16 AM ]

Case: Kvinna önskar fokusering inför framtida förhållande.
Insats: Definition av önskat fokus med utgångspunkt från andra talanger, förminskning av målstörningar, trans-inlärning av detsamma, en session.

Upplevt resultat:

"Jag vill bara ge dig lite återkoppling på vad som hänt, jaaaaa jobbet vi gjorde gav resultat, en man fångade mitt hjärta på resan, och han finns kvar ännu..."