Klaustrofobi & Svängdörrar...

posted Mar 23, 2011, 2:26 PM by Ulf Sandström
Case: Fobi för att flyga, men framförallt för att ta sig genom svängdörrarna på Arlanda på väg till flyget.

Insats: Intervju för att definiera påverkande faktorer, isolering av tre kritiska situationer: Time Line regression till en ålder där känslan inte fanns och future pacing till framtida situationer med samma ålder, spinna känslan åt andra hållet och lyckat resultat...

Upplevt resultat:

Idag så har jag haft lite ”nä nu jäklar ” kör vi lite utmaningar. Så dagens övning har varit att gå i svängdörrar ,många gånger…ut och in. Det gick jättebra. Ingen oro innan utan mera förväntat…spännande. Jag känner mig jättenöjd..och kanske öppnar detta dörrar till annnat. Vet ej men hoppas.
Ha en fortsatt bra dag o må så gott