Målfokusering i Karriär...

posted Apr 5, 2010, 10:02 AM by Ulf Sandström   [ updated Apr 19, 2010, 1:53 AM ]
Case: Har upplevt viss tröghet i processen att få fart på karriär och utbildning.
Insats: Definition av mål och kalibrering av vägen dit, ett coach-samtal.

Upplevt resultat

Jag tyckte att Coach-samtalet var en ögon-öppnare. Saker som egentligen var uppenbara blev plötsligt VÄLDIGT uppenbara. Det hjälpte mig jättemycket.