Rädd för Hundar...

posted Apr 4, 2010, 6:36 AM by Ulf Sandström   [ updated Apr 19, 2010, 1:53 AM ]
Case: Har upplevt stort obehag av att möta hundar, särskilt svarta och lite större.
Insats: Definition av önskat förhållningssätt, trans-inlärning av detsamma, en session.

Upplevt resultat

Jag vågar idag klappa vissa hundar, och har inte känt den fruktan jag hade innan. Jag är väldigt tacksam över att jag inte behöver vara rädd längre i den här situationen. Jag upplever att du verkligen visste vad du gjorde. Tack.