Mindre Svartsjuk...

posted Oct 25, 2011, 5:39 AM by Ulf Sandström   [ updated Oct 25, 2011, 5:41 AM ]
Case: Ville känna lugn inför ganska extrem svartsjuka.

Insats: Intervju för att definiera påverkande faktorer, definition av viktiga resurser. Installation och pacing till tidigare och framtida situationer och utvärdering...

Upplevt resultat:

Klienten har hört av sig för att meddela att det har fungerat...

Ulf: Kul att du är nöjd, får jag fråga vad du upplevde som mest positivt?

Klient: Jag skulle vilja säga att det är det snabba resultatet. Fantastiskt att det räcker med ett besök istället för att  gå i terapi kanske 10 ggr som många gör. Jag har provat samtalsterapi också och jag fixade inte att ändra mina gamla tankemönster genom de knep som jag fick lära mig där. Det är så härligt att förändringen bara finns där utan att egentligen anstränga sig så mycket... ;-)

Det som också hänt är att jag har lättare för att hantera stress, är mera närvarande och förstår mina "gamla" reaktioner mycket bättre nu.
Sedan så är det ju så "fantastiskt kul" att gå i hypnoscoachning!