Ökad livsglädje och mål...

posted Mar 13, 2011, 9:26 AM by Ulf Sandström
Case: Upplever en minskad allmän glädje i tillvaron  och låg energi.

Insats: Intervju för att definiera livsmål med "6 logical levels" påverkande faktorer och förebilder, lånade resurser från förebilder och future pacing med resursförebilder och lyckat resultat...

Upplevt resultat:

TACK Ulf! Jag har inte varit så här lättad på hur länge som helst! Duracellkaninen har ändrat riktning från väggen o jag har helt plötsligt massor av kul grejer att göra verklighet av! :)

Fakturan är mottagen o betald.
Taack igen! :)