Släppa kronisk smärta och hitta energi

posted Apr 1, 2014, 6:34 AM by Ulf Sandström
Case: Kvinna önskar släppa känslor av obehag, "dimmigt tänkande" och kroniskt smärttillstånd i kroppen.

Skype Session: Under kalibrering av referenser dök ett antal olika livshändelser upp. Vi använde Trauma Tapping Teknik och Self Havening samt hypnosfördjupning med anpassade livsmetaforer och NLP spinn av känslor och fysiska förnimmelser. 

Upplevt resultat:

Hej Ulf,

Nu har två veckor förflutit sedan sessionen.  Först vill jag säga att jag upplevde dig och ditt arbete som mycket professionellt. Det kändes lugnt och tryggt hela tiden och jag lade märke till bla din följsamhet då jag benämnde det jobbiga 'det andra', då gjorde du oxå det.

Den positiva förändring som skett är att jag fått högre stämningsläge. De första dagarna var jag mer euforisk men det har stabiliserats.
Min tidsuppfattning förändrades. I början tyckte jag att det förflutit ganska lång tid efter sessionen,  ca en vecka trots att det bara var ett par dagar. Känslan nu är att det ca en månad sedan,  men jag får hålla koll i almanackan.
Skvalpningen/vaggningen i kroppen är lägre nu än innan sessionen liksom smärtan i kroppen, detta trots minskad medicinering.
Jag sover färre timmar,  är piggare och gladare och får även kommentarer om det från andra. Jag rör mig fortare och andningen känns lättare.
När jag mediterar märker jag att mina inre bilder blivit tydliga igen.

En förändring som var helt oväntad var att jag kunde lämna färger,  papper mm framme på köksbordet efter att jag målat, och jag stördes inte ens av röran dagarna efter. Tidigare har jag omedelbart plockat av och återställt ordningen.

Comments