Scrapbook

Förhandla med Chefen

posted Mar 30, 2010 12:57 PM by Ulf Sandström
Case: En office manager ville känna sig fullkomligt självsäker och samlad inför ett utvecklingssamtal med sin chef.
Insats: Definition av önskat förhållningssätt, trans-inlärning av detsamma, en session.

Upplevt resultat:

He

Svartsjuka

posted Mar 30, 2010 12:56 PM by Ulf Sandström   [ updated 4 hours agoApr 1, 2010 6:39 PM ]

...
Comments