Vad är Hypnos-Inlärning?

Hypnos är ett vanligt transtllstånd, vilket betyder "övergång". Med detta menar man att du går över till det medvetandetillstånd som är optimalt för att utföra eller lära dig vissa saker. 

"Jag tänkte inte på vad jag gjorde när jag körde bil, jag hade full kontroll, mitt medvetande var på helspänn och ändå kunde jag fatta alla viktiga beslut utan att tänka efter - jag körde som i trans..."

Du kan öva upp förmågan att hamna i trans. Ju mer du gör det, desto fortare går det. Enklaste sättet är att få hjälp, villket kallas att bli hypnotiserad. Hypnos är med andra ord ett sätt att få hjälp att hamna i trans.

Kan alla använda detta?

Ja. Alla som inte är under påverkan av alkohol, droger eller stark medicin.

Viktigast av allt. Är. Din. Motivation.

Lite mer info >>
Vad säger forskning och verklighet om hypnos? Info >>
Kan man lita på vetenskap? Info >>

Vad kan du göra i trans?

I trans kan du snabbt och enkelt uppnå följande: 
 • Behandla fobier 
 • Nya vanor med mat, rökning, motion
 • Öka motivation
 • Skapa positiv inställning
 • Öka prestationsförmåga 
 • Stimulera kreativitet
 • Minska vissa smärtor
 • Minska ångest och depression
 • Bättre stresshantering
 • Stärkt immunsystem
 • Påskynda återhämtning efter operationer 
 • Mildra psykosomatiska symtom 
 • Hantera svåra känslor 
 • Avleda obehagliga upplevelser

"Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla"
Gustaf Lindborg